dot_hel_ocean_rgb.png

Hos 1000 Möjligheter kan du få hjälp och stöd via chatt, samtal på vår 1000Mottagning, egen stödkontakt, eller i gruppsamtal. Vi vänder oss till dig som har upplevt våld i en partnerrelation eller haft/har sex mot ersättning. Du kan vara anonym, och alla våra volontärer har avgett tystnadslöfte. Det innebär att de inte får föra vidare det du berättat till andra personer, varken vad ni har pratat om eller berätta om vem du är.