Vill du prata med någon?

ungarelationer.se finns stöd och information för dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis eller är den som utsätter. Chatten är öppen varje kväll kl 20-22. Här kan du också läsa om olika typer av våld, varningstecken och hur en bra relation kan vara. 

Har du sex mot ersättning eller självskadar med sex, maila mottagningen@1000mojligheter.se för stöd och hjälp.