Sex mot ersättning

Att ha sex mot ersättning kan innebära många olika saker och kännas på många olika sätt. När vi pratar om sex och sex mot ersättning så betyder det inte bara vaginal sex, analsex eller oralsex. Det kan också handla om att be någon onanera eller onanera åt en. Sex mot ersättning kan med ett annat ord kallas för prostitution. Att skaffa sex mot ersättning är samma sak som att köpa sex och att ta emot ersättning för att ha sex är samma sak som att sälja sex.

I Sverige är det olagligt att köpa sex, men det är inte olagligt att ha sex mot ersättning. Så ser lagen ut för att det är viktigt att visa att det är den som skaffar sex mot ersättning som gör något olagligt och inte du som säljer sex som gör det. Lagen finns också för att du som säljer sex inte ska betraktas som en brottsling utan istället ska det vara möjligt för dig att söka stöd om du till exempel mår dåligt eller känner att du vill sluta – utan att riskera att åtalas för ett brott.

Många som säljer sex börjar med det som tonåringar, ibland redan när de är runt 14 år, eller tidigare. Det behöver inte synas utanpå hur dåligt personen mår och det kan kännas svårt att prata om det som en upplever med någon i sin omgivning.

Precis som att den som köper sex kan vara vem som helst så går det inte heller att se på någon om hen säljer sex. Den som säljer sex kan vara både en tjej, en kille eller en transperson. Det kan ske på gatan, på internet, i skolan, på hotell, i barer och i andra forum. Och det handlar inte alls bara om pengar. Det kan lika gärna vara så att en istället för att få pengar får annan ersättning såsom saker eller tjänster. Till exempel cigaretter, kläder, alkohol, resor och andra saker. En kanske får någonstans att sova, får komma med på en fest eller får en väska.

Oavsett hur du mår av att sälja sex kan du behöva prata med någon om det ibland. Du bestämmer själv vad du vill prata om. Det kan till exempel handla om att du:

  • har funderingar kring könssjukdomar eller eventuell risk för graviditet
  • vill sluta sälja sex men inte vet hur
  • mår dåligt och vill ha hjälp att må bättre

Sex som självskada

Att självskada med sex kan fylla olika funktioner. Tex kan en uppleva att det är en form av ångestlindring. Det kan innebära att en tar ut sin psykiska smärta genom att utsätta sig själv för farliga eller smärtsamma situationer, såväl på nätet som IRL. Det som skiljer självskadande sex mot annat självskadebeteende är att en lägger sitt liv i någon annans och händer och därmed förlorar kontrollen över situationen. Det kan också finnas ett behov att få bekräftat att en är mindre värd, ett behov som våldsamt och förnedrande sex kan fylla.

Att självskada med sex kan också handla om att ha många olika partners trots att en inte mår bra av det, inte skydda sig eller ta sexuella risker online.

En annan funktion som självskadebeteendet kan fylla är att bearbeta tidigare sexuella övergrepp eller en våldtäkt. Sexuella övergrepp kan få svåra konsekvenser, och det är inte ovanligt att en som offer för sådana övergrepp "självmant" börjar söka upp nya förövare. En gör det för att få övergreppet begripligt genom att uppleva det igen och därmed känna kontroll och få ihop sin historia.

Det kan handla om att en varit utsatt för sexuella övergrepp och sedan använder sex för att stå ut med negativa känslor, som ett sätt att kunna överleva psykiskt (ett sätt att stå ut med ångest, självförakt m.m.).

Att skada sig genom sex innebär att en har ett mönster av att söka sig till sexuella situationer som innebär egen psykisk eller fysisk skada. Beteendet orsakar lidande och ångest och andra saker i livet blir påverkat. Till exempel att en får det svårare att sköta skolan, jobbet eller relationer.

Vår 1000Mottagning är specialiserad på att hjälpa dig som har sex mot ersättning eller självskadar med sex. Läs mer under Hjälp & Stöd

1000 Möjligheter har under flera år också bedrivit "Stöd online" - en specialiserad chatt särskilt för dig som har sex mot ersättning. Just nu har den chatten ett uppehåll då den håller på att få ett nytt namn, utseende och innehåll. Så länge är du varmt välkommen att maila mottagningen eller använda vår vanliga chatt som är öppen på måndagar kl 19-20 och fredagar kl 18-20.