Logga 1rad röd.png

Bakgrund

Ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan alla mellan 15-20 år vända sig oavsett om de blir utsatta, är den som utsätter eller är en kompis. Det vara pågående eller ha hänt förut.

De allra flesta är överens om att vi behöver stoppa mäns våld mot kvinnor. Trots detta har det gjorts förvånansvärt få satsningar på en av de viktigaste förebyggande åtgärderna: att motverka killars våld mot tjejer.

Därför driver stiftelsen 1000 Möjligheter från och med den 1 februari 2019 ungarelationer.se. Här kan du som är utsatt, utsätter eller är kompis chatta varje dag mellan kl 20-22 med våra specialistutbildade volontärer.

Satsningen på ungarelationer.se på att fånga upp unga förövare är helt unik i sitt slag och kan förhoppningsvis få stor betydelse för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

På ungarelationer.se finns förutom ett chattstöd även en ungdomsanpassad kunskapsbank där både den som utsätts för våld och den som utsätter andra kan få information och kunskap i ämnet. Även anhöriga, kompisar och andra vuxna som möter unga kan vända sig till hemsidan och chatten för råd och stöd.

Genomförande

I framtagandet av ungarelationer.se har ca 200 ungdomar mellan 14-21 år varit involverade på olika vis. Under ett halvår testades alla texter i Kunskapsbanken av gentemot målgruppen och redigerades och uppdaterades utifrån de ungas feedback.

Därefter har allt lanseringsmaterial tagits fram i samråd med unga referensgrupper. Det gäller allt från filmer till affischer och texter på kontaktkort.

För att beställa material om ungarelationer.se maila info@1000mojligheter.se