dot_hel_cloud_rgb.png

1000 Möjligheter kämpar för barns och ungas rättigheter varje dag. Allt utifrån en kunskap om våld, genus och makt. Vi arbetar för att unga ska slippa utsätta andra eller själva utsättas för våld. Vi arbetar över hela Sverige och även i internationella projekt.

2005 grundades Järfälla Tjejjour, fem år senare, år 2010, omorganiserades tjejjouren till 1000 Möjligheter och blev därmed Sveriges första ungdomsjour. Det innebär att vi vänder oss till barn och unga av alla kön. Vi vilar fortfarande på en tydlig feministisk grund och vi tror att en förändring av destruktiva maskulinitetsnormer är en av de viktigaste nycklarna till att förebygga våld. 2015 togs besultet av årsmötet att omorganisera verksamheten i stiftelseform till Insamlingsstiftelsen 1000 Möjligheter. Stiftelsen vilar på feministisk grund. Vi arbetar med ett inkluderande förhållningssätt utan att osynliggöra strukturer. Det innebär till exempel att vi kan ha ett könsmaktsperspektiv samtidigt som vi erbjuder hjälp och stöd för alla unga, tjejer, killar och transpersoner, som är utsatta för våld i en relation eller som befinner sig i prostitution.

Vi stöttar, förebygger och påverkar.

VÅRT STÖDJANDE ARBETE

1000 Möjligheter arbetar förebyggande och stödjande med barn och unga som målgrupp och utifrån en förståelse av makt, genus och våld. Att kontakta oss är att ta första steget till att förändra sitt liv. Vi har stor erfarenhet och bred kompetens när det gäller att möta våld i ungas nära relationer och unga i prostitution och människohandel.

På chatten möter unga specialistutbildade volontärer som tror dem. Som lyssnar, stöttar och peppar och hjälper de att upptäcka sina val, men som inte väljer åt dem. Vårt stödarbete sker över hela Sverige.

På 1000Mottagningen möter de unga vår psykolog som har särskild kompetens och erfarenhet av att möta unga utsatta för våld i sin relation, sexuellt våld samt prostitution och människohandel. Alla samtal på mottagningen är gratis och ingen remiss krävs.

I vårt stödjande arbete använder vi oss också av 1000Modellen. Den innebär att vi kan erbjuda en holistisk lösning för att på bästa sätt kunna hjälpa och stötta den stödsökande.

1000Modellen består av tre bitar:

1. Bearbetande samtal eller traumabehandling hos vår psykolog på 1000Mottagningen.

2. Coachning för hjälp och strategi kring framtiden.

3. Volontärt socialt stöd som kan fylla behov av tex sociala aktiviteter eller någon att "bara få prata med och vara som vanligt". Alla volontärer är utbildade i vårt volontärprogram som omfattar 30 timmars kunskap om mäns våld mot kvinnor, våld i ungas nära relationer, sexuellt våld, HBTQ, maskulinitetsteori, prostitution mm.
 

VÅRT FÖREBYGGANDE ARBETE

Vi som arbetar med våldets konsekvenser ser möjligheterna att förebygga. Vi tror på att bryta kopplingen mellan manlighet och våld. Vi vill se en värld där varje individ får växa upp fri från stereotypa föreställningar om kön. Därför arbetar vi med våldsprevention. Det gör vi bland annat genom att utbilda vuxna som jobbar med unga om att bemöta unga på ett inkluderande och medvetet sätt. Vi gör det också genom vår verksamhet Lockerrom.nu  där unga killar får en plattform att diskutera och reflektera tillsammans med samtalsledare som har kunskap om maskulinitetsnormer. Vi strävar efter att det våldsförebyggande arbetet ska få större plats i samhället, att det ska ske strukturerat och främst genom tidiga insatser innan våldet har skett. Vi är övertygade om att ett framgångsrikt våldspreventivt arbete måste innehålla ett kritiskt förhållningssätt till mainstreamporr. 
 

VÅRT PÅVERKANSARBETE

Vi har tusentals samtal om året med unga som lever i svåra situationer. Flera av de träffar vi också på vår mottagning. Genom dessa möten och samtal samlar vi stora mängder kunskap och erfarenhet som vi i vår tur för vidare till de som bäst behöver den. Politiker, beslutsfattare och framförallt de vuxna som möter unga varje dag. Lärare, socionomer, kuratorer, läkare, och fritidspedagoger. Vi är en röst för de unga som vi möter och vi bildar opinion och sprider kunskap för att barn och unga ska få ett bättre liv. För de unga idag är morgondagens vuxna och föräldrar till kommande generationer barn.
 

FINANSIERING

1000 Möjligheter är en insamlingsstiftelse och står därmed under fullständig tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm.  

Vi är finansierade på olika vis. Dels genom statsbidrag, dels genom lokala och regionala bidrag. Vi finansieras även genom försäljning av våra egna tjänster såsom föreläsningar och workshops.

I dagsläget finansieras vi av:

  • Socialstyrelsen

  • Brottsoffermyndigheten

  • Folkhälsomyndigheten

  • Stockholms stad

  • Jämställdhetsmyndigheten

 

Vi som jobbar här

1000 Möjligheter Zandra Kanakaris

Zandra Kanakaris

Grundare & Generalsekreterare

Zandra är jurist och har sedan 2007 arbetat med frågor kring unga och våld och våldsprevention med ett särskilt fokus på våld ungas nära relationer och prostitution. Generalsekreteraren har det övergripande ansvaret för all verksamhet och personal, detta innebär bland annat ansvar för den operativa dagliga driften och för strategiska utvecklingsfrågor. Zandra är även vald till förbundsordförande för riksförbundet Unizon

zandra@1000mojligheter.se

0701-434247

1000 Möjligheter Josefin Karlsson

JosefinE Karlsson

Stödverksamhetsansvarig & Leg. Psykolog

Josefine är leg. psykolog och har tidigare arbetat med både barn och unga på vårdcentral och inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon har erfarenhet av att arbeta med sexuella övergrepp. Josefine är ansvarig för verksamhetens alla stödinsatser och bemannar även 1000Mottagningen. 

josefine@1000mojligheter.se

0701-443806

1000 Möjligheter Katja Mayer

Katja Mayer

Volontärsamordnare & Administratör

Katja samordnar alla volontära insatser och är även stiftelsens administratör och "spindel i nätet". Katja var tidigare under många år engagerad som volontär på 1000 Möjligheter. 

katja@1000mojligheter.se

0702-809960

 

1000 Möjligheter Mikis Kanakaris

Mikis Kanakaris

Verksamhetsutvecklare & Coach

Mikis är utbildad coach och har lång erfarenhet från näringslivet. Han har också drivit HVB-hem i Nacka kommun och har även arbetat i projekt med våldsutövare inom kriminalvården och i häktet i Huddinge. Mikis är ansvarig för både utveckling och finansiering av verksamheten samt arbetar med vår verksamhet vänd specifikt mot unga killar. 

mikis@1000mojligheter.se

0735-112209

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få information om bland annat kommande föreläsningar och workshops, vad som pågår i verksamheten och nyheter relaterade till vårt verksamhetsområde.