Utbildningar

Vi erbjuder två olika utbildningar:

"Främjande bemötande och inkludering"

"Att skapa hållbara grupper"

Stiftelsen 1000 Möjligheter har identifierat två områden i vilka vi har särskild erfarenhet och kunskap och som vi ser som vårt bidrag till att förbättra organisationer, deras medarbetare och därmed i förlängningen, hela samhället.

Våra utbildningar baseras på ett processuellt förhållningssätt och är i huvudsak ämnade att genomföras parallellt med det ordinarie arbetet för att ge ett visst implementeringsstöd under utbildningstiden och en mer verkningsfull inlärning. Vissa utbildningar sker i samarbete med externa processkonsulter beroende på omfattning och behov.

Våra utbildningar riktar sig till:

-       vuxna som antingen möter barn eller ungdomar i sitt arbete

-       chefer med personalansvar

-       HR eller verksamhetsutvecklare

-       organisationer i förändring

-       verksamheter som vill förbereda sig och sina medarbetare för framtida          utmaningar, såsom t.ex. digitalisering

Vi anpassar utbildningarna efter era behov, vilka vi också kan vara behjälpliga i att definiera tillsammans. Vi har ingen nedre eller övre gräns för antalet deltagare och utbildningarna kan genomföras antingen hos oss eller hos er. Välkomna att kontakta vår verksamhetsutvecklare Mikis Kanakaris på mikis@1000mojligheter.se eller 0735-112209 för mer information eller beställning av utbildningar.

Främjande bemötande och inkludering

Bemötandet vi har påverkar både våra ungdomars/medarbetares välbefinnande, prestation och innovationsförmåga. Det styr också hur vi uppfattas som organisation vilket får både interna och externa konsekvenser.

Under utbildningen lär vi oss hur vårt bemötande kan påverka våra medarbetare positivt samt får verktyg som ger oss själva bättre förutsättningar att vara främjande för våra ungdomar/medarbetare i vardagen. Vi lär oss på vilket sätt vårt bemötande kan bidra till att våra medarbetares sociala basbehov kan tillgodoses för ökad delaktighet och hållbarhet.

Att skapa hållbara grupper – ett gemensamt självledarskap

Hållbara grupper främjar både sammanhållning, gemensamt lärande och självledarskap samt förhindrar mobbing. En hållbar grupp verkar för att främja sina gruppmedlemmar utan att behöva enas emot någon/några andra människor eller företeelser. Hållbara grupper har en gemensam förståelse för det egna bidraget och främjar goda, konkurrenslösa samarbeten vilket leder till ökad trygghet. Dessa faktorer ger bättre förutsättningar för effektivitet, god hälsa och en ökad gemensam innovationskraft. I en hållbar grupp finns inget incitament för mobbing eller exkluderande handlingar.

Under utbildningen lär vi oss vilka förutsättningar som främjar skapandet av hållbara grupper samt adresserar de individuella utmaningar som deltagarna identifierar i sina egna respektive organisationer. Vi får tillsammans möjligheten att skapa egna hållbara grupper under utbildningstiden med stöd från processledare/utbildare.