Så hanterar vi dina personuppgifter


Vi vill att du ska känna dig trygg i din kontakt med oss. Därför berättar vi hur dina personuppgifter behandlas i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontakt med oss
Endast behörig personal som arbetar på 1000 Möjligheter har tillgång till dina personuppgifter. Mejl och övrig information som kommer till oss via info@1000mojligheter.se eller mottagningen@1000mojligheter.se rensas regelbundet. Information sparas enbart så länge den är relevant för vår verksamhet.

Vårt nyhetsbrev
Om du prenumererar på 1000 Möjligheters nyhetsbrev godkänner du att vi skickar e-post till dig via Mailchimp. Vi sparar endast ditt namn och e-post. Om du inte längre vill få våra utskick, kan du enkelt i det senaste utskicket, välja att avprenumerera på vårt nyhetsbrev. 

Om du chattar med oss
Du som chattar med oss kan vara helt anonym, våra samtal kommer aldrig att kunna spåras till dig personligen. Vårt chatt-systemet registrerar och stämmer av IP-adresser anonymt för att vi ska kunna erbjuda så många utsatta stödsökande som möjligt stöd och hjälp och samtidigt minimera risken för att personer som är oseriösa tar upp tid från andra stödsökande. Genom att chatta med oss godkänner du att vi lagrar samtalet i utbildningssyfte. Du förblir alltid anonym.

Om du är stödsökande
För att kunna samordna träffar mellan dig och din stödkontakt online eller IRL sparar vi din e-post, telefon, ort och ålder. Detta gör vi för att underlätta samordningen mellan er men också för att kunna föra viktig statistik kring hur många ungdomar som söker stöd hos oss.

Vi lämnar aldrig dina personuppgifter vidare till någon annan utanför 1000 Möjligheter.
 

Har du frågor om vår hantering av personuppgifter?
Du kan när som helst be om att bli borttagen från vårt register eller ändra dina uppgifter hos oss. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på info@1000mojligheter.se