För dig som jobbar med unga

1000 Möjligheter kan hjälpa dig med kunskap, vidareutbildning, råd och stöd. Vi är en av få verksamheter i Sverige som specialiserat sig på våld i ungas nära relationer, vad det är och vad du som vuxen kan göra kan du läsa mer om längre ned på sidan.

Utöver våld i ungas nära relation har vi har lång erfarenhet och stor kunskap kring att arbeta med unga i prostitution och människohandel, sexuellt våld samt våldsprevention med en genus- och maktansats.

DU SOM ARBETAR MED UNGA KAN ANVÄNDA DIG AV VÅR 1000MOTTAGNING DIT UNGA SNABBT KAN FÅ KOMMA OCH GÅ I KOSTNADSFRIA SAMTAL HOS EN TERAPEUT MED STOR ERFARENHET AV ATT MÖTA UNGDOMAR SOM:

 • är utsatta för sexuellt våld
 • befinner sig i prostitution eller människohandel
 • använder sex som ett självskadebeteende
 • är utsatta för våld i nära relation

Du kan också kontakta 1000Mottagningen för att få råd och stöd i ärenden som gäller unga i prostitution, unga som självskadar med sex samt våld i ungas nära relationer. Maila mottagningen@1000mojligheter.se eller ring till 070-144 38 06 mellan kl 9-17.

Vill du ha en föreläsning eller workshop läs mer här.

VÅLD I UNGAS NÄRA RELATION - VAD ÄR DET OCH VAD KAN JAG SOM VUXEN GÖRA?

Våld i ungas nära relationer är tyvärr mycket vanligt. Just nu pågår forskning kring att kartlägga hur vanligt det är i Sverige. Kartläggningar som gjorts i Norge visar på att det är vanligt med våld i ungas nära relationer (1) och vi vet sen tidigare studier att vuxenvärldens reaktioner och stöd är avgörande för de unga (2). Våld i ungas nära relation kan bestå av både psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. På senare tid talar vi även om digitalt våld som vi i våra kontakter med unga ofta stöter på. Exempel på digitalt våld kan vara att att en nuvarande partner eller ex skickar mängder av sms eller mail (de kan innehålla både ”kärlek” och hot), sprider nakenbilder på sin partner på sociala medier eller porrsidor (så kallad hämndporr), laddar ner en avlyssningsapp  eller en positioneringsapp i partnerns mobil för att kontrollera var hen är och vad hen gör, sprider rykten på t.ex. Flashback eller kapar Facebook-konton och andra sociala medier  och skickar falska meddelanden till vänner och bekanta.

VARNINGSTECKEN ATT HÅLLA KOLL PÅ:

 • Lita på din magkänsla, du är antagligen inte orolig utan anledning.
 • Förvänta dig inte synliga blåmärken och brutna ben och armar – men FRÅGA om du ser sådant
 • Blåmärken och skador som antingen försökts döljas eller som har konstiga förklaringar.
 • Sjunkande skolnärvaro särskilt om det sker plötsligt
 • Minskat intresse för fritidsaktiviteter
 • Förfrågan om att flytta/ändra i schema/grupper
 • Oförklarliga förändringar i skolresultat, beteende, betyg osv
 • Plötsligt ändrat utseende, vikt,
 • Isolerar sig från vänner
 • Lite social kontakt med alla utom sin partner
 • Ursäktar sin partners dåliga beteende
 • Blir utåtagerande, börjar tex mobba andra
 • Har extremt svårt att släppa telefonen, blir väldigt stressad av sms

VAR EXTRA VAKSAM PÅ FÖLJANDE OCH AGERA OCH PRATA MED BÅDA PARTER ENSKILT OM:

 • Deras partner blir mycket svartsjuk när hen pratar med andra.
 • Hen ändrar och ställer in planerade aktiviteter i sista minuten av skäl som känns oklara/konstiga.
 • Partnern smsar, ringer, håller koll på sociala medier och vill hela tiden veta var hen är.
 • Du har sett bråk och konflikter som eskalerar till att saker går sönder eller att hen slår på andra saker.
 • Hen är konstant orolig för att göra sin partner upprörd eller arg.

ATT TÄNKA PÅ I MÖTET MED DEN UNGA:

 • Lyssna
 • Trivialisera inte ungas relationer
 • Berätta vad du har för skyldighet att föra information vidare/anmäla och tipsa om vilka som eventuellt inte har det (tex idéburna organisationer)
 • Visa om och om igen att du finns där
 • Fråga flera gånger om incidenter eller varningstecken som oroar dig, även om du inte får något svar de första gångerna så signalerar det att du finns där när hen är redo.
 • Ha den ungas säkerhet i fokus och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att säkra denna
 • Med den som utsätter: konfrontera, uppmärksamma, visa att du ser vad som pågår, ge hjälp och stöd men var tydlig med att det handlar om brottsliga handlingar. Tänk på att alltid ha den utsattas säkerhet i åtanke.

1. http://stiritup.eu/wp-content/uploads/2015/06/STIR-Exec-Summary-English.pdf

2. https://www.mucf.se/sites/default/files/gottzen_-_killars_vald_mot_tjejer_i_nara_relationer.pdf