1000Modellen

en helhetslösning för stödsökande

1000Modellen innebär att vi kan erbjuda en holistisk lösning för att på bästa sätt kunna hjälpa och stötta den stödsökande.

1000Modellen består av tre bitar:

1. Bearbetande samtal eller traumabehandling hos vår psykolog på 1000Mottagningen.

2. Coachning för hjälp och strategi kring framtiden.

3. Volontärt socialt stöd som kan fylla behov av tex sociala aktiviteter eller någon att "bara få prata med och vara som vanligt". Alla volontärer är utbildade i vårt volontärprogram som omfattar 30 timmars kunskap om mäns våld mot kvinnor, våld i ungas nära relationer, sexuellt våld, HBTQ, maskulinitetsteori, prostitution mm.