Virtuella övergrepp

I och med att vi spenderar allt mer tid på nätet har det också blivit vanligare att övergrepp begås där. En behöver idag inte träffas i IRL för att känna sig tvingad att delta i eller utföra en sexuell handling. Ett övergrepp kan också ske genom att någon en litar på missbrukar ens förtroende och publicera bilder som bara varit menat för just den personen eller en mindre grupp. Nästan alla unga idag publicerar eller skickar bilder på sig själva och har en stor del av sitt sociala liv på nätet. Så det är absolut inget konstigt eller något en själv ska känna skuld över. Det är den som sen sprider bilder eller filmer och inte respekterar ditt självbestämmande som gör fel.

Det kan också vara så att en gillar att lägga ut bilder som är utmanande eller sexuella på nätet men där en efter ett tag känner att en förlorat kontrollen. Till exempel kan en bli hotad till att lägga ut ytterligare bilder eller filmer.

Övergrepp och våldtäkter kan också ske genom att en känner sig tvungen att utföra sexuella handlingar på sig själv i realtid i webbcam. I vissa fall kan övergreppen vara så grova att en skadas fysiskt. Det psykiska lidandet kan vara enormt. De, oftast män, som utför dessa övergrepp kan vara väldigt manipulativa och svåra att värja sig mot och du har ingen skuld i det som sker. Att ta sig ur en sådan utpressningssituation kan vara jättesvårt och en kan behöva hjälp. Har en utsatts för virtuella övergrepp av en pådrivande vuxen så är en troligtvis inte ensam om att ha utsatts av denna person. När virtuella övergrepp kommer till polisens kännedom visar det sig ofta att en förövare kan ha utsatt väldigt många unga samtidigt.

En tror ofta att en är ensam om det som hänt men det finns tyvärr många med samma erfarenhet. Vi är vana vid att prata om det här och hos oss kan du få stöd & hjälp