Till 1000Mottagningen kan du som är under 25 år komma oavsett om du är tjej, kille eller transperson eller inte vill definiera dig alls. Du kan själv höra av dig direkt till oss och du kan vara anonym.

All hjälp är kostnadsfri. Vi finns för att ingen ung ensam ska behöva bära den känsla av skuld, skam eller ensamhet som olika typer av våld och övergrepp kan föra med sig. På 1000Mottagningen kan du antingen få träffa en psykolog eller gå i grupp och träffa andra med liknande erfarenheter. Du kan också få en egen stödperson att prata med.

Vi är den enda specialiserade mottagningen på våld i ungas nära relationer i Stockholm. Vi är också specialiserade på sexuella övergrepp, sex som ett sätt att självskada eller att ha sex mot ersättning. Du behöver aldrig känna att något inte går att berätta eller prata om. Att något är för obetydligt eller för hemskt för att lyfta upp. Vi finns här för dig för att du ska slippa bära dina erfarenheter själv och vi dömer aldrig någon.

Mottagningen finns i Stockholm.

Vi finns för dig som: