För dig som är kompis

Min vän blir misshandlad/utsatt i sitt förhållande, vad ska jag göra?

Blir din vän utsatt psykiskt, fysiskt eller sexuellt av den hen är ihop med? I så fall är det viktigt att inte vara tyst. Att reagera och visa ditt stöd är det bästa du kan göra för din vän.

  • Beskriv för din vän varför du är orolig.
  • Säg att du finns där om och när hen vill berätta.
  • Lyssna utan att ifrågasätta, pressa eller skuldbelägga.
  • Markera att det pojkvännen/flickvännen/partnern gör inte är okej.
  • Erbjud dig att följa med till polisen om din vän vill göra en polisanmälan.
  • Hjälp till att kolla upp var din vän kan vända sig för att få stöd.
  • Skriv ned tid och plats för allt våld du ser eller hör, till exempel om du märker att din vän blir trakasserad och förföljd, eller om du hör hot eller fysiskt våld. Uppgifterna kan användas vid en framtida polisanmälan.

Var beredd på att din vän först inte verkar lättad och glad över att du försöker hjälpa, utan istället blir irriterad och försvarar sin partner. Det är en vanlig reaktion.

Jag känner någon som misshandlar

Tycker du att en ung person i din närhet beter sig illa mot den hen är ihop med? Är du orolig att hen begår psykiska, fysiska, sexuella eller digitala övergrepp? Oavsett om det är din bästa vän eller någon du känner ytligt spelar ditt agerande roll. Det gäller också om du är förälder eller en vuxen som jobbar med ungdomar. Att välja att blunda och inte göra något kan vara förödande för den som blir utsatt. Det kan leda till att våld och övergrepp fortsätter. Både den som blir utsatt och den som utsätter kan märka att människor runt omkring inte orkar, vill eller vågar lägga sig i. Tänk själv hur det skulle påverka dig om du märkte att människor runt omkring kände till våldet utan att göra något.

Berätta för personen vad du har hört, sett och märkt och markera att hens beteende inte är okej. Att ta samtalet kan kännas jobbigt och läskigt men är viktigt. Försök att inte förminska, ursäkta eller bortförklara våldet och övergreppen.

Du som kompis är också varmt välkommen att höra av dig för att få stöd och hjälp med hur du ska göra:

Chatten är öppen varje måndag kl 19-21 och fredag kl 18-20. Du kan vara anonym och de volontärer som bemannar chatten är vana vid och har lång erfarenhet av att möta unga som har varit i relationer där det förekommer olika typer av våld. Chatten hittar du här: http://chatten.1000mojligheter.se/

1000Mottagningen är öppen varje vardag kl 9-17. Den bemannas av vår terapeut som har lång erfarenhet av att möta unga som befunnit sig i förhållanden och relationer där olika typer av våld förekommer. 1000Mottagningen finns i Stockholm men du är välkommen att höra av dig oavsett var du bor så försöker vi hjälpa dig. Du kan vara helt anonym och det kostar ingenting.

1000Mottagningen kontaktar du via mail på mottagningen@1000mojligheter.se eller sms:a eller ring till 070-144 38 06.