Om oss

1000 Möjligheter för ett jämställt samhälle

1000 Möjligheter är en idéburen organisation som 2010/2011 startades som Sveriges första ungdomsjour. Det innebär att vi vänder oss till alla unga i vårt stödarbete; killar, tjejer, transungdomar och unga som inte vill definiera sig. Om du behöver stöd och hjälp klicka här. 1000 Möjligheter vilar på en feministisk grund och utöver vårt stödarbete bedriver vi även förebyggande arbete i skolor, på fritidsgårdar och i förenings- och näringsliv för att uppnå vår vision; ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld och förtryck.

VÅR VÄRDEGRUND

Värdegrunden består av etiska värden och normer som har grundläggande betydelse för 1000 möjligheters identitet. Värdegrunden är nedbruten i tre ord som enklare förklarar hur vi som organisation ska vara och agera för att verka för att uppnå vår vision om ett samhälle fritt från våld och diskriminering.

Värdegrunden säger vad 1000 Möjligheter har för förhållningssätt till aktuella frågor och visar hur vi ska bemöta och ta ställning i olika situationer. Värdegrunden ska hjälpa 1000 Möjligheter att nå visionen om ett samhälle fritt från våld och diskriminering genom att våra medlemmar agerar utifrån värdeorden i varje situation de möter.

Värdeorden vägleder oss hur vi ska agera både utåt, mot stödsökande och samarbetspartners, och inåt, mot varandra.

VI ÄR…

…STÄRKANDE

Vi arbetar förebyggande och med stöd till ungdomar för att stärka dem och göra dem medvetna. Ingen ska begränsas av strukturella och kulturella föreställningar och samhällsnormer.

…INKLUDERANDE

Vi har en karaktär som präglas av öppenhet och respekt. Vi är stöd för alla ungdomar med alla sorters problem och frågor, inget är för stort eller för litet.

…NORMKRITISKA

Vi medvetandegör strukturella och kulturella föreställningar om samhällsnormer och kön. Att medvetandegöra är viktigt för att vi själva ska kunna forma vår identitet och göra val utan att begränsas av andras eller samhällets förväntningar på oss.