Sex som självskada

Att självskada med sex kan fylla olika funktioner. Vanligast verkar vara för att få någon form av ångestlindring. Det kan innebära att man tar ut sin psykiska smärta genom att utsätta sig själv för farliga eller smärtsamma situationer, såväl på nätet som IRL. Det som skiljer självskadande sex mot annat självskadebeteende är att man lägger sitt liv i någon annans och händer och därmed förlorar kontrollen över situationen. Det kan också finnas ett behov att få bekräftat att man är mindre värd, ett behov som våldsamt och förnedrande sex kan fylla.

Att självskada med sex kan också handla om att ha många olika partners trots att en inte mår bra av det, inte skydda sig eller ta sexuella risker online.

En annan funktion som självskadebeteendet kan fylla är att bearbeta tidigare sexuella övergrepp eller en våldtäkt. Sexuella övergrepp kan få svåra konsekvenser, och det är inte ovanligt att ett offer för sådana övergrepp självmant börjar söka upp nya förövare. Personen gör det för att få övergreppet begripligt genom att uppleva det igen och därmed känna kontroll och få ihop sin historia.

Det kan handla om att en varit utsatt för sexuella övergrepp och sedan använder sex för att stå ut med negativa känslor, som ett sätt att kunna överleva psykiskt (ett sätt att stå ut med ångest, självförakt m.m.).

Att skada sig genom sex innebär att en har ett mönster av att söka sig till sexuella situationer som innebär egen psykisk eller fysisk skada. Beteendet orsakar lidande och ångest och andra saker i livet blir påverkat. Till exempel att en får det svårare att sköta skolan, jobbet eller relationer.

Vår mottagning är också knuten till Stöd Online, en chatt för dig som har sex mot ersättning eller självskadar med sex. På onsdagar mellan kl 19-21 kan du gå in och chatta anonymt om du vill.

 


Boka tid

För att boka tid eller komma i kontakt med oss:
mottagningen@1000mojligheter.se eller 070 144 38 06 (vardagar 10.00-14.00)

Besöksadress (vid bokade besök):
Eriksbergsgatan 46, 114 30 Stockholm