Frågor om killar/unga män och övergrepp eller våldtäkt

Kan en kille bli våldtagen?

Ja. Även unga pojkar och killar utsätts för sexuella övergrepp och våldtäkt. Många killar upplever ändå att det är svårt att definiera vad de har varit med om. Det kan bero på att mestadels när samtal förs om övergrepp i såväl media som i ens omgivning är det med kvinnor och tjejer som utsatta. Just synen på män som sexuellt aktiva, dominanta och starka gör att både den som utsätts och andra har svårare att betrakta män som möjliga offer. Men även pojkar, killar och män blir våldtagna.

En kille kan väl försvar sig?

Det finns en förväntan om att killen/mannen ska kunna försvara sig. Men precis samma mekanismer som kvinnor drabbas av vid våldtäkt, eller det som exempelvis soldater drabbas av i krig, drabbar även killar och män som utsätts för sexuellt våld. Paralyserad rädsla eller resignation, dvs en tappar förmågan att försvara sig och hamnar i ett handlingsförlamat tillstånd där en även kan få svårt att uppfatta vad som händer. Många killar och män som utsatts för våldtäkt uppger just att de inte kunde försvara sig och att det väcker en enorm skam som även gör att en känner sig medansvarig. Det mest traumatiska med händelsen kan därför upplevas vara känslan av hjälplöshet och förlorad kontroll.

Påverkas min sexualitet av att jag har blivit sexuella övergrepp eller våldtäkt?

Nej. Eftersom det flesta övergrepp begås av män kan den utsatte uppleva det som ett hot mot den egna sexualiteten. Tankar och frågor så som ”kunde förövaren känna av att jag egentligen är gay?” är en ganska vanlig reaktion men övergreppet påverkar inte din egen sexualitet.

Var och Vilka begår övergrepp på pojkar?

Förövare återfinns i alla sammanhang där pojkar och killar finns. Som pojke kan man bli utsatt av någon i ens familj, så som syskon, föräldrar eller någon annan person i nära anslutning till familjen. Övergrepp sker också i skol- och idrottssammanhang där barn och ungdomar ofta är i beroendeställning till de vuxna. Det kan till exempel vara en lärare eller idrottsledare som begår övergreppen.

Kan man bli våldtagen av en kompis eller jämnårig?

Sexuella övergrepp och våldtäkter på killar begås också av jämnåriga. Vi vet att det sker våldtäkter mot killar av andra killar, bland annat i sociala miljöer så som på krogen, kryssningar eller på ett gym. Gruppvåldtäkter där ett tydligt syfte är att förnedra den utsatte kan också ske på resor eller andra isolerade tillställningar. Ofta åtföljs våldtäkter på killar och män av fysiskt våld.

Hur ser utsattheten ut för mig som hbt-person?

Hbtq-personer riskerar att utsättas för sexuellt våld, men också för hatbrott med inslag av sexuellt våld. Våld och sexuellt våld i nära hbtq-relationer förkommer också, och vi vet att det finns ett stort mörkertal och att få brott anmäls. Tidigare forskning visar på att homosexuella män riskerar att utsättas för sexuellt våld på offentliga platser och att hatbrott kan ha inslag av sexuellt våld. Det som ibland kan upplevas osynligt trots att det existerar, är det sexuella våld hbtq-personer utsätts för i relationer.

Det skulle bara vara en kul grej, jag skulle bli invigd men det känns inte alls bra efteråt!

En ska aldrig behöva utstå handlingar mot ens kropp som inte känns bra. Inom vissa grupper och sammanhang där pojkar och killar rör sig är sexuella kränkningar av varandra så pass normaliserat, att det kan vara svårt att avgöra om det en utsätts för är fel. Att utsättas för till exempel invigningsriter där sexuellt våld maskeras som skämt eller kamratsammanhållning kan vara svårt att hantera. Kränkningen kan bli både ordlös och känslomässigt svår att bemöta.

Jag blev utsatt för en våldtäkt för ett tag sen, borde jag inte kunna glömma och må bra snart?

Att utsättas för övergrepp eller våldtäkt är något som starkt kan påverka självkänslan och du kan drabbas av sömnsvårigheter, depression, tvångs- och självmordstankar eller lida av återkommande minnesbilder. Men det finns hjälp att få, bland annat på vår mottagning och på chatten Stöd Online.

Jag är rädd att det ska bli värre om jag berättar om det!

Det kan finnas en föreställning att om en pratar om det en varit med om, blir det bara värre. Detta stämmer dock inte. Att få berätta och bearbeta det en har varit med om minskar intensiteten på känslorna och minnena. Att stegvis få kontroll på sina känslor och reaktioner efter ett övergrepp, gör att minnena med tiden gör sig mindre kraftfullt påminda, både i vardagen och i intima situationer. Många killar och unga män är inte vana att prata om det som känns jobbigt och skamfyllt och det kan därför kännas svårt att söka hjälp när man mår dåligt. Men alla förtjänar att med hjälp ta sig ur svåra känslor och bearbeta det en varit med om.

Att utsättas för sexuellt våld kan innebära ett enormt lidande för individen och kan bli tungt att bära ensam. Det går att bearbeta ett övergrepp och känna välmående och trygghet igen.

 


Boka tid

För att boka tid eller komma i kontakt med oss:
mottagningen@1000mojligheter.se eller 070 144 38 06 (vardagar 10.00-14.00)

Besöksadress (vid bokade besök):
Eriksbergsgatan 46, 114 30 Stockholm