Besök vår mottagning

Gå i grupp

Att gå i grupp på 1000 Mottagningen innebär att en träffas två timmar en gång i veckan under 12 veckor. Gruppen är sluten, vilket betyder att det är samma personer som följs åt under resans gång.

Grupperna leds av två samtalsledare (volontärer) som är speciellt utbildade för att hålla grupper. Varje gång avhandlas ett tema. Några exempel är: själva våldtäkten/övergreppet, sex och sexualitet, skuld och skam, omgivningen samt förövaren/förövarna. Vi sätter stor vikt vid sekretess och alla som deltar har tystnadslöfte. Att delta i en grupp kan kännas skrämmande, men tänk på att alla är nya och att ni alla delar mer eller mindre liknande upplevelser.

Att gå i grupp är så mycket mer än att bara jobba med det som känns svårt eller skamligt. Det är en upplevelse av gemenskap, dela med sig och ta emot. En kan känna igen sig eller känna olika, allt under en tid när en bryter en tystnad och kan känna att en inte är ensam.

Att gå i grupp är helt kostnadsfritt.


Enskilda samtal

Hos oss på 1000 Mottagningen kan du gå i enskilda samtal. Det innebär att du en gång i veckan träffar en anställd KBT-terapeut under 45 minuter på vår mottagning. Samtalen har fokus på själva övergreppet/övergreppen samt vilka konsekvenser det har fört med sig för just dig.

Vi börjar alltid med ett informationssamtal där vi träffas och möjligheten att ställa frågor och känna efter finns. Därefter gör du som ung tillsammans med terapeuten en bedömning om ni ska fortsätta. Vi gör sedan avstämningar med jämna mellanrum för att kolla av om vi ska fortsätta. Att gå i samtal på 1000 Mottagningen är frivilligt och det går alltid att avsluta när en själv önskar eller känner sig klar.

Att gå i enskilda samtal är helt kostnadsfritt.


Stödperson

Hos oss kan du få en stödperson, vilket är en volontär hos oss som är utbildad för att möta unga i sexuell utsatthet. Ni kan ha en kontinuerlig kontakt där ni antingen chattar, mailar eller ses för att fika och prata. En stödperson kan också hjälpa till vid till exempel en polisanmälan, sjukhusbesök eller finnas med under en rättegång.

Att ha en stödperson hos oss är helt kostnadsfritt.


Boka tid

För att boka tid eller komma i kontakt med oss:
mottagningen@1000mojligheter.se eller 070 144 38 06 (vardagar 10.00-14.00)

Besöksadress (vid bokade besök):
Eriksbergsgatan 46, 114 30 Stockholm