Kontakt

Kontakt:

Om du behöver hjälp och stöd kontakta oss på vår chatt som är öppen varje måndag kl 19-21 och varje fredag kl 18-20. Chatten hittar du här. Eller maila oss.

Mail: info@1000mojligheter.se

Telefon:

(OBS: av säkerhetsskäl för eventuella stödsökande ringer vi aldrig upp ett missat nr, återkom istället eller skicka ett mail eller sms).

Kansli: 0709- 55 31 53

Postadress: Eriksbergsgatan 46, 114 30 Stockholm

Praktik och skolarbeten: Vi tar tyvärr inte emot praktikanter just nu. Det beror på att vi saknar de resurser som krävs för att handleda praktikanter och förse dem med intressanta och givande arbetsuppgifter. Detsamma gäller för skolarbeten och intervjuer och frågor i samband med dessa, pga tidsbrist har vi inte möjlighet att hjälpa till med detta.

För journalister och forskare: Vi vidarebefordrar inga kontakter för intervjuer eller liknande med varken tidigare eller nuvarande stödsökande. Om det finns ett stort värde för eventuell forskning att komma i kontakt med en viss målgrupp hos oss kan i undantagsfall kontakt förmedlas eller enkäter skickas ut för specifika forskningssyften.