Picture of books

Föreläsningar

FÖRELÄSNINGAR

1000 Möjligheter erbjuder föreläsningar och workshops inom områden där vi har spetskompetens

Nedan ser du exempel på några av våra mest beställda föreläsningar och teman. Vi skräddarsyr även ofta föreläsningar och workshops efter uppdragsgivarens behov och önskemål. Maila info@1000mojligheter.se för mer mer info, frågor och offert-underlag.

Vi har kompetens och stor erfarenhet av att föreläsa för olika målgrupper både bland vuxna och unga.

För vuxna:

 • Att framgångsrikt förebygga våld i ungas nära relationer
 • Att arbeta med unga förövare
 • Unga i prostitution och människohandel – hur bemöter vi en utsatt grupp på ett respektfullt och motiverande vis
 • Samtalsmetodik och bemötande av unga utsatta för sexuellt våld och trauma
 • Hur vi kan förändra destruktiva mansnormer – vårt arbete med killgrupper online
 • Den svenska sexköplagen – ett verktyg i det stödjand arbetet
 • Prata porr – en naturlig del av det våldsförebyggande arbetet
 • “Jag kan inte sluta titta” – hur vi arbetar med unga porrberoende
 • Terapi och ett coachande förhållningssätt – ett framgångsrikt förändringsarbete med unga utsatta
 • Män och maskulinitet – nödvändig kunskap för att förebygga våld

För unga:

 • Sex och ömsesidighet
 • Respekt och yttrandefrihet
 • Våld i ungas nära relationer – vad är det?
 • “Ska vi byta..? Sex mot..?” – om att köpa andras kroppar och var gränsen egentligen går

 

Boka föreläsning för föräldrar via din skola

Boka föreläsning via din arbetsplats

För frågor och information maila till zandra@1000mojligheter.se

posthentai