Föreläsningar

*I september 2017 lanserar 1000 Möjligheter en nationell chattlinje för att minska och förebygga våld i ungas nära relationer. Läs mer här eller kontakta oss på info@1000mojligheter.se om du vill veta mer.*

Under våren och hösten 2017 kommer 1000 Möjligheter genomföra ett antal utbildningsinsatser riktade mot skola, föräldrar,  socialtjänt, hälso- och sjukvården och civilsamhället. Syftet är att öka kunskapen om våld i ungas nära relationer och att genom det ge fler verktyg till att upptäcka och förebygga våldet.

Här kan du läsa mer om de föreläsningar vi erbjuder (klicka på rubriken för mer info):

Öppen föreläsning för yrkesverksamma

Målgrupp: Du som i ditt arbete eller engagemang möter ungdomar. Du kan vara verksam inom tex
skola, kyrka, fritidsverksamhet, idrottsförening, ideell verksamhet eller socialtjänst.
Datum: 7 februari 2017
Tid: Kl 17:30 – 19:30
Plats: Eriksbergsgatan 46, Stockholm. Hitta hit.
Pris:  Pris 295 kr inkl moms/pers. Priset inkluderar smörgås/kaffe/the.
Vi erbjuder grupprabatt: är ni tre eller fler som bokar er samtidigt, betalar ni endast 185 kr/person.
Ej avbokad plats debiteras. Det går bra överlåta plats till kollega. Obs! begränsat antal platser!
Boka din plats via mejl: zandra@1000mojligheter.se . Uppge namn på de personer du vill anmäla,
arbetsplats, faktureringsadress, samt e-post. Även telefonnr till minst en person i sällskapet.

 

Boka föreläsning för föräldrar via din skola

Boka föreläsning via din arbetsplats

För frågor och information maila till zandra@1000mojligheter.se