1 resultat för skribent: Zandra Kanakaris


Ny nationell stödlinje ska minska våldet i ungdomars förhållanden

De allra flesta är överens om att vi behöver stoppa mäns våld mot kvinnor. Trots detta har det gjorts förvånansvärt få satsningar på en av de viktigaste förebyggande åtgärderna: att motverka våldet i barns och ungdomars förhållanden. Därför storsatsar 1000 Möjligheter på en nationell stödlinje som kommer finnas till både för den som är förövare och den som blir utsatt. - Behovet av en samlad insats för att bekämpa våldet i ungas förhållanden är mycket stort. Därför öppnar vi Relationslinjen, som kommer vara den första stora nationella satsningen som görs för att förebygga våld i ungas nära relationer säger ...